Apply Now

Results

F.E.ENGINEERING SEMESTER EXAMINATION
140718-FE- Sem-I-CBGS 260718-FE-SEM-II-CBGS-MAY-2018 260718-FE-SEM-I-CBGS- CHOICE-BASED-MAY 2018 060818-FE-SEM-II-CBGS-REV-NOV-2017 060818-FE-SEM-I-CBGS-REV-DEC-2017
B.E.COMPUTER SEMESTER EXAMINATION
260718-BE-COMP-SEM-III-CBCS-ATKT-MAY-2018 260718-BE-COMP-SEM-III-CBGS-ATKT-MAY-2018 260718-BE-COMP-SEM-IV-CBCS-REGULAR-MAY-2018 260718-BE-COMP-SEM-IV-CBGS-ATKT-MAY-2018
B.E.CIVIL SEMESTER EXAMINATION
180718-BE-CIVIL-SEM-VII- CBGS-MAY-2018 180718-BE-CIVIL-SEM-VII- CBGS-REV-NOV-2017 260718-BE-CIVIL-SEM-VIII- CBSGS-MAY-2018
010818-SEM-III-CBCS-ATKT-MAY-2018 010818-SEM-III-CBGS-ATKT-MAY-2018 010818-SEM-IV-CBCS-REGULAR-MAY-2018
010818-SEM-IV-CBGS-ATKT- MAY-2018 010818-SEM-V-ATKT-CBGS- MAY-2018 010818-SEM-VI-CBGS-ATKT- MAY-2018 010818-SEM-VI-REGULAR- MAY-2018
B.E.MECH SEMESTER EXAMINATION
130718-SEM-VII- CBGS-MAY-2018 130718-SEM-VII- CBGS-(REV.)-NOV-2017 270718-SEM-VIII- CBSGS-MAY-2018.pdf
280718-SEM-03-CBCS-ATKT 280718-SEM-03-CBGS-ATKT 280718-SEM-04-CBCS-REG 280718-SEM-04-CBGS-ATKT
280718-SEM-05-ATKT 280718-SEM-06-ATKT-CBGS 280718-SEM-06-REGULAR-CBGS 080818-BE-MECH-SEM-VII-REVISED-CBGS-MAY-2018